കഴുത്തിലും ശരീരഭാഗങ്ങളിലും കാണുന്ന ഉണ്ണികൾ ഉണ്ടാകാൻ കാരണമെന്ത്. ഡോക്ടർ വിശദീകരിക്കുന്നത് കേട്ടുനേക്കു.

മുഖത്തായാലും ശരീരത്തിലായാലും കണ്ടു വരുന്ന ഏതൊരു സ്കിൻ പ്രോബ്ലവും പലർക്കും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇന്ന് ഇവിടെ വിശദീകരിക്കുന്നത് അത്തരമൊരു സ്കിൻ പ്രോബ്ലമാണ്. സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും ഒരുപോലെ അലട്ടുന്ന പ്രശ്നമാണിത്. കഴുത്തിലും ശരീരത്തിൻ്റെ പല …

കുട്ടികൾക്ക് പനി കൂടിയാൽ അമ്മമാർ വീട്ടിൽ ചെയ്യേണ്ട ശുശ്രൂഷ.

നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെ വീട്ടിലും കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അതിനാൽ കുട്ടികൾക്ക് അസുഖം വന്നാൽ ടെൻഷൻ അടിക്കുന്നവരാണ് ഓരോ രക്ഷിതാവും. ഒരിക്കലെങ്കിലും പനിവരാത്ത കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. അതിനാൽ പനി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡോക്ടറെ സമീപിക്കാൻ …

അരി, ഗോതമ്പ്, ഓട്സിൽ ഏതാണ് ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലത്.

കുറേ കാലങ്ങളായി കേൾക്കുന്ന കാര്യമാണ് അരി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതാണോ നല്ലത്, ഗോതമ്പ് ആണോ നല്ലത് എന്നത്. അങ്ങനെ പലരും കേട്ടറിവിൽ നിന്ന് അരി ഭക്ഷണം ഒഴിവാക്കി ചപ്പാത്തി കഴിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.ചിലർ ഓട്സ് ആണ് കഴിക്കുന്നത്. …