മുഖം തിളങ്ങാന്‍ ഈ നൈറ്റ് സീറം മാത്രം മതി.

സൗന്ദര്യം സംരക്ഷണം എല്ലാർക്കും ഇഷ്ടം ഉള്ള ഒന്നാണ്. സുന്ദരമായ മുഖം നൽകുന്ന ആത്മവിശ്വാസം ചെറുത് അല്ല. നമ്മുടെ മുഖം കണ്ണാടിയിൽ കാണുമ്പോൾ നമ്മുക്ക് തന്നെ ഒരു സംതൃപ്തി തോന്നാൻ വേണ്ടി ആണ് പലരും സൗന്ദര്യസംരക്ഷണത്തിനു …

സൗന്ദര്യ വർദ്ധനയ്ക്ക് ഒരു മാന്ത്രിക ജ്യൂസ് തയ്യാറാക്കാം.

സൗന്ദര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊരാളും ഇഷ്ട്ടപെടുന്ന ഒന്നാണ്. അതിനുവേണ്ടി എത്ര സമയം ചിലവഴിക്കാനും നമ്മൾ ഒരുക്കം ആണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിന് വേണ്ടി എത്ര കാശ് മുടക്കാനും ചിലർ മടി കാണിക്കില്ല. തിളങ്ങുന്ന ചർമ്മം …

നിങ്ങളിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന ഐശ്വര്യ റായിയെ കാണണോ ?

എല്ലായിടത്തും വളരെ എളുപ്പം കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങളെ ഈ ബ്യൂട്ടിടിപ്സിന് ആവശ്യമുള്ളു.വീട്ടിൽ എന്നുമുണ്ടാകാറുള്ള പച്ച വെള്ളം,ഐസ് ക്യൂബ്, പശുവിൻ പാൽ ഇത്രയുമാണ് വേണ്ടത്. ബ്യൂട്ടിടിപ്സിനായി ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഫ്രിജിൽ നിന്നും ഐസ് കട്ടകൾ എടുത്ത് പച്ച …

അമിത അഹങ്കാരമുള്ളവരുടെ പത്ത് ലക്ഷണങ്ങൾ

ഒരാളുടെ മുഖഭാവം നോക്കി ഒരിക്കലും അഹങ്കാരി ആണെന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല.മുഖഭാവം എന്നത് ഒരാളുടെ മനസികാവസ്ഥക്ക് അനുസരിച്ചാണ്.അഹങ്കാരമുള്ളവരുടെ പത്തുലക്ഷണങ്ങൾ വിവരിക്കാം.ഒന്നാമതായി മറ്റുള്ളവർക്ക് ഏത്ര കഴിവുണ്ടെങ്കിലും താഴ്ത്തി കെട്ടാൻ ശ്രമിക്കും.നിനക്കൊന്നും പറ്റില്ല ,നീ ചെയ്യുന്നത് ശെരിയല്ല എന്തെങ്കിലും …

മുടികൊഴിച്ചില്‍ എങ്ങനെ പരിഹരിക്കാം

സ്ത്രീകൾക്കായാലും പുരുഷന്മാർക്കായാലും മുടികൊഴിച്ചിൽ എന്നത് സങ്കടകരമാണ്.മുടികൊഴിച്ചിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കാരണങ്ങൾ ന്യൂതന മാർഗങ്ങളിലൂടെ ചികിത്സകൾ ചെയ്തു മാറ്റാവുന്നതാണ്. കഷണ്ടി, മുടി വട്ടത്തിൽ പൊഴിയുക ,ദിവസം മുടി നൂറിൽ കുറയാതെ  പൊഴിയുന്ന അവസ്ഥ ,അത്പോലെ ബാക്റ്റീരിയ ഇൻഫെക്‌ഷൻസ് …