തലചൊറിച്ചിൽ ഇനി ഓർമയിൽ പോലും ശല്യം ചെയ്യില്ല ഈ കാര്യം ചെയ്‌താൽ

നല്ലൊരു ശതമാനം ആളുകൾക്കും നേരിടേണ്ടി വരുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് തലചൊറിച്ചിൽ. ശുചിത്വക്കുവ്, ചർമത്തിന്റെ ആരോഗ്യക്കുറവ് എന്നിവയാണ് ഇ പ്രശ്നത്തിന്റെ പ്രധാന കാരണം.ചൊറിച്ചിലിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ചർമത്തിലെ അണുബാധ, ചുവപ്പ് നിറം എന്നിവയാണ്.ചൊറിച്ചിലും അസ്വസ്ഥതയും കുറയ്ക്കാനായി പതിവായി …

സ്‌ട്രെച്‌ മാർക്ക് മാറ്റാം വേണ്ടത് 21 ദിവസവും ഒരു ഏത്തപ്പഴവും മാത്രം

ഒരുപാട് സ്ത്രീകൾക്ക് വളരെ മാനസിക വിഷമം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒന്നാണ് സ്ട്രച് മാർക്സ്.നിരവധി കാരണങ്ങൾ സ്‌ട്രെച് ,മാർക്സ് ശരീരത്തു ഉണ്ടാകാൻ കാരണം ആയി ഉണ്ടെങ്കിലും ഗർഭധാരണത്തിനും പ്രസവത്തിനും ശേഷം ഉള്ളവയാണ് സാദാരണ ആയി കണ്ടു വരുന്നത്.പലരെയും …