കൊളസ്‌ട്രോൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് തന്നെ കുറക്കാം

കൊളസ്ട്രൊൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത റിസൾട്ടിൽ അതിന്റെ നില കൂടുതൽ ആണ് എങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടുകാരിൽ നിന്നും കൂട്ടുകാരിൽ നിന്നും ഭക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉപദേശങ്ങൾ നിരവധി ആയിരിക്കും നമുക്ക് ലഭിക്കുക,മുട്ട,മീൻ,ചെമ്മീൻ,മാംസങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ കഴിക്കാൻ പാടില്ല …

ഹോര്ലിക്സ് പൊടി 5 മിനുട്ടിൽ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാം

ഹോർലിക്‌സ് പൊടി വീട്ടിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം എന്ന വെത്യസ്തമായ ഒരു വീഡിയോ ആണ് ചുവടെ പറയുന്നത്.വെറും 5 മിനുട്ടിൽ ഹോര്ലിക്സ് ന്റെ രുചി ഉള്ള പൊടി എങ്ങനെ തയാറാക്കാം എന്ന് നോക്കാം.തീർച്ചയായും എല്ലാവര്ക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന …

ഇറച്ചി മീൻ മുട്ട പാചകം ചെയ്യുമ്പോൾ !

ചിലരുടെ പാചകം മറക്കാനാകാത്ത രുചി സമ്മാനിക്കുന്നതും അവരുടെ കൈപ്പുണ്യത്തെ കുറിച്ച് പറയാൻ വാക്കുകൾ കിട്ടില്ല.അവരുടെ പാചകത്തിന്റെ ആ രുചിയും രഹസ്യവും എല്ലാത്തിന്റെയും കാരണം അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില പൊടിക്കൈകളിലാണ്.ഈ അടുക്കള രുചിയിലെ ആഹാരത്തിന് ഈ …