അലമാരയിൽ ഇത് വെച്ചാൽ ധനം ഒഴുകി എത്തും,വീട് പിന്നെ കൊട്ടാരം

സാമ്പത്തികസ്ഥിരത ഉണ്ടാകുക,ദാരിദ്ര്യം ഇല്ലതിരിക്കുക,അത് വഴി സന്തോഷവും ജീവിത വിജയവും നേടാൻ ഇഷ്ടമിലാത്തവരായി ആരും തന്നെ കാണില്ല.ഇങ്ങനെ ഒക്കെ ആണ് ആഗ്രഹം എങ്കിലും ഇതിനു വിപരീതം ആകും ചിലപ്പോൾ യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.എന്നാൽ ഈ പ്രശ്നത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാനും,അത് വഴി സാമ്പത്തിക ഉയർച്ച ലഭിക്കാനും സഹായിക്കുന്ന ഒരു വഴി ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്.ഈ പറയുന്ന കാര്യം ചെയ്‌താൽ ധനത്തിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് മാറി സമാധാനപരമായ ജീവിതം മുന്നോട് കൊണ്ട് പോകാൻ ഇത് വളരെ സഹായകം ആയിരിക്കും.അത് എന്താണ് എന്ന് നോക്കാം.

നമ്മൾ എന്ത് ആഗ്രഹിച്ചാലും അത് നേടി എടുക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഈ വഴി ചെയ്യാനായി അതിരാവിലെ നല്ല ശരീരശുദ്ധി വരുത്തി സ്വന്തം വീട്ടിൽ നിന്നും മൂന്നു പിടി പച്ചരി എടുത്തു നന്നായി വൃത്തി ആക്കിയ മറ്റൊരു കുപ്പിയിലേക്ക് എടുത്തിടുക.ശേഷം മൂന്നു തുളസിയിലയും അതിലേക്കിടുക.ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ മനസിൽ ധനവാർദ്ധനവ് മാത്രമേ മനസിൽ വിചാരിക്കാൻ പാടുള്ളു.അങ്ങനെ ചെയ്ത ശേഷം മൂന്നു മുല്ലപ്പൂ കൂടി അതിലേക്കിട്ടു കൊടുക്കുക.അതിനു ശേഷം 11 രൂപ നാണയങ്ങളാക്കിയത് അതിലേക്കിട്ടു കൊടുക്കുക.ഈ രൂപ സന്തോഷ പൂർവം മാതാവോ പിതാവോ തന്നതാണെങ്കിൽ വളരെ ഉത്തമം.

ഇത്രയും ചെയ്ത ശേഷം ഇത് വീട്ടിൽ ഒരിടത്തു സൂക്ഷിച്ചു വെക്കേണ്ടതുണ്ട്.അത് എവിടെയാണ് സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് എന്ന് മനസിലാക്കാനായി താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വീഡിയോ കാണാം.ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുന്ന നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരിലേക്കു എത്താനായി ഇത് ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്.കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ താഴെ നല്കയിരിക്കുന്ന വീഡിയോ കണ്ടു മനസിലാക്കാം.